EME Station Info and NAC Station Info

SARK-NYTT kom ut första gången 1985 och gavs ut till och med 1999.
För 30 år sedan släpptes detta nummer av SARK-NYTT. Det var före internets intåg i var mans dator... 
"Nya" nummer kommer att läggs ut när andan faller på.

1985-2

1985-4

1986 fick klubben sin första hedersmedlem Olle, SM6JZ
och som avslutning på historiken erbjuds en bild från året 1986 på klubbstuganoch vänder vi på bladet...
Härefter kom, om allt stämmer, det sista numret av SARK-NYTT ut i juni 1999.