Artiklar

SARK-Nytt historik

SARK-NYTT kom ut första gången 1985 och gavs ut till och med 1999.
För 30 år sedan släpptes detta nummer av SARK-NYTT. Det var före internets intåg i var mans dator... 
"Nya" nummer kommer att läggs ut när andan faller på.


och vänder vi på bladet...
Härefter kom, om allt stämmer, det sista numret av SARK-NYTT ut i juni 1999.1985-2