Radioinställningar

Inställningshjälp för tonsquelch

Nedan följer ett exempel på hur tonsquelch aktiveras och sparas på en Yaesu FT-7800.

1 Ställ in önskad frekvens och skift i VFO läget.

2 – Tryck och håll in BAND/SET i en sekund.

3 – Gå till menyalternativ 44 med VFO-ratten.

4 – Tryck kort på BAND/SET för att aktivera valet.

5 – Ställ in tonen 114,8Hz med VFO-ratten.

6 – Håll in BAND/SET tills VFO-läget visas igen.

7 – Tryck på TONE HM/RV två ggr. För att aktivera subton & tonsquelch.

8 – Tryck och håll in V/M MW i en sekund.

9 – Välj minnesposition. I exemplet är minne 2 namngivet med repeaternamnet.

10 – Tryck kort på V/M MW. Klart!