EME Station Info and NAC Station Info

Vi har beslutat att avyttra en del materiel på klubben genom att auktionera ut det.


Du kan redan nu registrera dig på auktionssidan. Tillvägagångssätt och funktion är ungefär som Ebay / Tradera. Här hittar du
hjälp och tips
och auktionen

Frågor och ev. fraktfrågor på auktionsobjekten ställs till Jan, SM6GOR. Tänk på att det i huvudsak är avhämtning som gäller.

OBS! Ni som ej är medlemmar i SARK och har vinnande bud:
Maila omgående BÅDE SM6GOR, sm6gor(a)gmail.com och SM6TOB,
sm6tob(a)gmail.com med komplett namn och adress!

Ni som har problem med registreringen kan maila Bengt, SM6TOB