Print
Hits: 2930

Här finner du aktuell information från SARKs styrelse


ANGÅENDE VECKOTRÄFFAR I KLUBBSTUGAN SK6EI !
Det är ju givetvis upp till var och en att avgöra huruvida det är lämpligt med besök i klubbstugan på tisdagskvällarna. Dock ska vi vara rädda om varandra och inte utsätta vare sig själv eller andra för onödigt risktagande. Många av våra medlemmar är ju i riskzonen eller näst intill avseende coronaviruset. 

/OEF

 


Eftersom Corona-läget är som det är anser jag att vi inhiberar även höstens kvartalsmöte. Därför uppmanas den som har något spörsmål som bör ventileras, höra av sig till någon i styrelsen inom det närmaste eftersom vi kommer att ha ett styrelsemöte via telefon i slutet av september.

Där kan åtminstone styrelsen diskutera saken och sedan redovisa vad vi kommit fram till. Som övrig information kan meddelas att arbetet med VHF-projektet fortgår. En del smärre justeringar av fästplattor för den nya rotorn kvarstår, men sedan är det inte så mycket kvar innan den nya delen kan lyftas på plats. Tiden går visserligen fort men om allt klaffar lär det bli färdigställt i höst.

Vi håller alla tummar för att det blir så.

 

SM6OEF
Bengt

 


Info från 22/6 2020 istället för kvartalsmöte (kan läsas inloggad)

 

GDPR
Pga. den nya "PUL:en" / dataskyddsförordningen krävs tv. inloggning för att komma åt medlemsmatrikeln. 

Styrelsen för SARK


 


1994-02-20 antogs SM6GORs motion ang arbetsgrupper. Motionens innehåll har åter varit aktuellt och behandlades av styrelsen med följande resultat.


Bilaga till protokoll styrelsemöte 2015-05-19

 

Orsaken till denna bilaga är att den motion som inlämnats och antogs vid årsmötet 1994-02-20 bör utvärderas efter de förutsättningar klubben år 2015 har att utvecklas och arbeta efter. Motionens innehåll och tolkning förändras inte i sitt huvudinnehåll på något sätt.

Mötet kommer fram till följande:

Vid nystart av projekt ska styrelsen väga in behov och intresse av att ett projekt startas gentemot andra önskemål beträffande aktiviteter i föreningen. Därefter görs en så noggrann bedömning som är möjlig vad gäller framför allt tillgänglig arbetskraft, och därefter vilka ekonomiska förutsättningar som finns för genomförandet.

En arbetsgrupp ska utses med en kontaktperson/projektledare i denna. Denna arbetsgrupp har ansvar för att klubbens kassör regelbundet hålls informerad om projektets utveckling rent ekonomiskt.

Skulle kassören bedöma att budgeten för ett projekt är på väg att överskridas, ska styrelsen informeras om detta och besluta hur arbetet ska hanteras vidare.

Detta arbetssätt ska gälla större projekt.

Litet projekt/arbete; tidsåtgång beräknas till minst ett och högst två veckoslut

Större projekt/arbete; fler än två veckoslut.

Givetvis får arbetsinsatser göras även utanför veckosluten, ovanstående är endast en tidsmässig ”måttstock”. Ingen får beställa något för exempelvis 10.000:- om arbetet med att installera eller driftsätta något skulle kunna ske på ett veckoslut. För att kalla något ett projekt ska detta vara beslutat på ett kvartalsmöte.

Löpande underhåll och inköp av t ex städmateriel, koaxkontakter, lampor med mera berörs givetvis inte av ovanstående.

 

För styrelsen SK6EI Skövde Amatörradioklubb

 

SM6TOL

/Kjell