SK6EI är medlen i RSGB - Radio Society of Great Britain sedan 1/2-14.

Medlemsförmåner:

15% rabatt på RSGB böcker
RadCom online. Här kan du läsa senaste numret och även föregående års alla utgåvor. För login till sidan måste du vara inloggad och sedan välja online i menyn bredvid RadCom.