EME Station Info and NAC Station Info

Städdag

För allas trivsel kommer en rejäl röjning att göras i klubbstugan 15/10. Har du något av vikt utlånat till klubben ska det märkas tydligt! Prel starttid är 10.00.

- - -

Contest - CQWW SSB
Klubbsignalen kommer att aktiveras och det kommer att köras så länge vi orkar och vill. Alla är välkomna att köra och boka sig för körning under helgen 29 - 30/10.
Mer info kommer...
- - -

 
 

- - -