EME Station Info and NAC Station Info

Årsmöte med gäster

Söndagen den 25 februari 2018 kl. 15.00.

Plats:  Gransikagatan 6 (Brf. Ostronets expedition), Skövde.

Parkering: Begränsat med platser men närliggande gator är bl.a. Sveagatan och Lars Olofs gata. Kassören parkerar i garaget!

Här laddar du ner dagordningen.


- - -

 

 


Vi kör så det ryker!