EME Station Info and NAC Station InfoOpenWebRX

Nu kör vi en SDR-mottagare på prov. 80-metersbandet kan avlyssnas mha. en webbläsare (Chrome eller Firefox).
Läs vidare på openwebrx


- - -

 
 

- - -