Välkommen till SARK - Skövde Amatörradioklubb


- Nyheter - 

SK6EI - Mångas ODX under NAC-tävlingarna
Innan ni läser vidare i denna artikel så måste en varning om skrävleri utfärdas! Då vi senaste månaderna har varit många av våra motstationers längsta QSO'n.

Efter varje avslutad NAC deltävling så presenteras alltid alla deltagande stationers ODX. ODX är stationens längsta QSO, longest distance (best DX). Men står verkligen O-et i ODX för Longest? Efter lite grävande på internet samt ha rådfrågat ChatGPT så verkar det mest troliga vara att ODX står för Overseas Distance eXchange. Stämmer detta? Mycket talar för det men oavsett vad sår är ODX = stationens längsta QSO. 

- Hur hör då allt prat om skrävleri och ODX ihop? 
Undertecknad brukar roa sig med att kolla runt bland våra nordiska länders NAC hemsidor för att se resultaten för respektive land. Spanar man då in kolumnen för ODX så ser man många utav toppstationerna, ett för oss, bekant callsign. 


Foto: ES VHF Contest - 144 mhz Februari 2024

Såklart så var det fler än 5 stationer som deltog, men utav top 5 så hade 4 av stationerna oss som längsta QSO! Även det längsta SSB qso't och Digi qso't var med oss. Även under mars månads 144 test så var vi med " i topppen " bland ES stationeras ODX.


Foto: ES VHF Contest - 144 mhz Mars 2024

Även i Finland så brukar vi köra många stationer och blir således också mångas ODX för testen.

Foto: OH VHF Contest - 144mhz Februari 2024

Den senaste 70cm testen så hade vi en bra öppning mot OH vilket också gav sina spår i ODX kollumnen.

Foto: OH VHF Contest - 432 Mars 2024

Även Polen har blivit ett land där vi kör många stationer, så gott som uteslutande på SSB/CW. 

Foto: SP VHF Contest - 144mhz Februari 2024


Beroende på vilken typ av test vi kör samt rådande konditioner/aktivitet så brukar vår längsta ODX vara OH4MVH på 854km. Men vi har flertalet 800km+ kontakter som ofta hamnar i skymundan för OH4MVH, Petri som kör 2x15el CueDee och 300w. 

/SA6FAX, Andreas