- På bilden ser vi SM6BWD sköta spakarna. 

Under hösten så deltog klubben i CQ World Wide SSB och CW kortvågstävling. SSB delen utspelade sig som vanligt i sista helgen i oktober och CW i sista helgen i november.

SSB
Inför SSB tävlingen så monterades en G5RV antenn upp semi-provisorisk mellan HF masten och ett träd. I samband med den sedvanliga SWR kontrollen av antennen så passade vi på att kontrollera klubbens övriga antenner. Då upptäcktes att vår Cushcraft R4 antenn inte var helt frisk. Vilket innebar en helrenovering av antennen med mindre än en vecka kvar till tävlingens start, detta arbete stod LPF & LPG för. Utöver ovan nämnda antenner så användes även en delta loop för 80m.

I SSB tävlingen så deltog: SM6BWD, SA6SKA, SA6FAX, SA6BPD, SM6TOL, SM6LPF, SM6LPG och SM6OEF. 
Detta gäng samlade ihop totalt 603 qso'n


CW
Helgen efter SSB tävlingen så blåste vår delta loop för 80m ner, vilken var en viktig antenn för tävlingen. Detta ledde till diskussioner om huruvida vi skulle laga delta-loopen eller sikta på någon antennlösning, valet blev en ny antennlösning. För att vara garderade för framtida trådantenner/experiment så monterades det 3 hissblock i den paracord-linan som går mellan klubbens två master. I dessa 3 hissblock så monterades det en hemmasnickrad kvartvågs vertikalantenn för 160, 80 & 40 meter. Då paracord-linan sitter monterad på ca 22m så kunde vi hissa upp trådarna för 40 & 80 meter rakt upp utan problem, för 160m bandet så fick ca 20m tråd vikas horisontellt, läs: Inventerat L.  Med denna nya vertikalantenn så stod vi starka inför CW delen av CQ WW. 

I CW tävlingen så deltog: SM6BWD, SM6LPF, SM6LPG, SM6TOL och SM6OEF
Det lite smått skämtsamma "qso-målet" med tävlingen blev en verklighet och hela 1000 qso'n avklarades av dessa herrar. Någon som var riktig contest sugen var SM6OEF som utöver att ha bidragit till klubbens totala qso skörd även körde 400 qso'n hemmifrån. 

Utöver dom antenner som listas ovan så använde klubben sig av vår Yaesu FT-3000DX & ett Yaesu FL-2100 slutsteg. 

Dessa två tävlingar har gett ett sug efter fler kortvågs contest. Under 2023 så siktar vi på att delta i fler contest samt även jobba vidare på vår KT34XA antenn med allt vad det innebär.

/ Andreas - SA6FAX

Resultat: