Inne-hobbyn som nu är ute !
(20200514)

Delar av nedanstående mycket uppskattade artikel publicerades i SLA 20200514 efter en ide av SM6TOB, Bengt och skrivande av SM6OEF, Bengt.

 

Med anledning av rådande tider, så försvinner ju många av våra möjligheter till sociala kontakter.
Man går inte ut och fikar eller äter med sina vänner, man träffar inte barn och barnbarn, etc.
För många, framförallt ensamstående äldre, blir detta smått outhärdligt.

För en del är det dock nästan tvärtom. Nämligen radioamatörerna.

Amatörradio är en hobby som utövas av ca 3 miljoner personer i hela världen. I Sverige finns fler än 11000 radioamatörer varav ca 4000 är aktiva. Ålder,
yrke, kön eller var du bor spelar ingen roll. Det är det gemensamma intresset för amatörradio som är drivkraften.

Vi är ett antal radioamatörer som tar med vår radio och lite enkla antenner ut i naturen och därifrån söker kontakt med andra radioamatörer både inom och
utanför landet.

Syftet med aktiviteten - som också är en tävling - är att stimulera amatörradio, uppmuntra fysisk aktivitet och naturupplevelser. Tävlingen SMFF, (flora fauna),
går ut på att åka ut till naturreservat och natura2000-områden, och därifrån försöka skapa så många radiokontakter som möjligt, som ger poäng efter ett visst system.

I Sverige finns över 8800 reservat. (SM = står för Sverige) Det finns motsvarande tävling i andra länder.

Det finns också en motsvarighet som heter SMSS, (svenska sjöar). Det finns över 100 000 registrerade sjöar i Sverige och alla har erhållit en fyrställig bokstavskod för att
underlätta identifieringen.
Dessa tävlingar pågår hela året.

Genom att deltaga i SMFF och SMSS kommer man till platser man sannolikt aldrig annars skulle besöka, Det är fantastiskt vad mycket fint det finns att se i vår omgivning.
Man behöver inte åka speciellt långt för att komma till något av våra naturvårdsområden eller sjöar som ingår i tävlingarna.
Utöver dessa inhemska tävlingarna finns det en skandinavisk tävling, där det gäller att utifrån naturen få kontakt med andra portabla stationer i övriga skandinavien.
Den går av stapeln vid 2 tillfällen per år, en på våren och en på hösten.

Intresserad av att se hur det går till ?
Se: https://www.youtube.com/watch?v=EMFn1eMkOIo

 

 

Foto: Hans Loo

Foto: Bengt Karlsson