KORT HISTORIK OM SKÖVDE AMATÖRRADIOKLUBB

Det officiella bildandet av Skövde amatörradioklubb skedde den 15 december 1971, med 12 st medlemmar.

Den 2 februari 1972 hölls det första årsmötet och man valde följande styrelse: ordf. Åke Ågren, kassör Sten Holmberg, sekr. Roland Axelsson.
Dessutom en representant för IGGT/NTO vilken var Kjell-Ove Oskarsson samt Jan Holmberg som representant för de yngre.
Man beslutade redan då att ansöka om medlemskap i SSA. Man sökte dessutom tillstånd hos chefen P4 om lån av telegrafisalen för utbildning, och medlemsantalet ökade under året till 23 st.

Snart var CW utbildningen i full gång och man erhöll kommunalt startbidrag, vilket säkert kom väl till pass när man gjorde klubblokalen som man då hade i Godtemplargården.
Så småningom blev det några certifikat och klubben deltog i några tester, och bistod med radiokontroller i några orienteringstävlingar.
Man planerade förse de handikappade i FOCUS med en amatörradiomottagare. Med diverse lotterier samt ett bidrag på 1000:- från LIONS kunde dessa planer sättas i verket.

Den låga medlemsavgiften på 10:- resp. 5:- kvarstod och man sökte sponsorer till klubbens QSL-kort.
9M2CJ, Roland Frisk kom på besök och berättade om Malaysia.

Åren går och vid årsmötet 1976 blev det förändringar i styrelsen.
Roland Axelsson blev ordförande och Anders Wändahl blev sekreterare.
I maj månad -76 deltog klubben vid Boulognerdagarna, där man visade hobbyn för allmänheten.

1977 flyttade klubben till en ny lokal vid Hertig Johans gata.


Man sökte och fick tillstånd till en repeater på kanal R9.

Repeaterstationen skänkte Svebry.

Styrlogiken konstruerades och byggdes av Jan, SM6GOR, tekniken bestod av TTL kretsar (74xx serien)som var ett logiksystem på 5 Volt.

Klubben gjorde studiebesök på Kråk. Klubbkassan stärktes med fler lotterier, men detta till trots höjdes medlemsavgiften vid årsmötet -78, till 20:- resp. 10:-. En ny CW-kurs startades, denna gång med Olle, -6JZ, som lärare.
Repeatern kom igång och kommunen bidrog med en summa pengar till byte av kortvågstrancievern.
Under året avlades ett flertal prov, vilka resulterade i 19 T-cert och 5 C-cert och klubben ökades med 20 nya medlemmar.
SK6EI luftades rejält i SAC-testen.

1979 var det dags igen för nya förändringar i styrelsen.
Roland och Sten kvarsatt på sina poster men till vice ordförande valdes
Tomas Svensson och Arne Aronsson till sekreterare.
Klubben blev trångbodd och flyttade till en lokal på Örbäcksvägen.
Ny CW-kurs startade och man deltog i såväl i SAC-testen som JOTA-testen. Det fanns planer på CW-kurs över repeatern och förutsättningarna undersöks, men projektet genomfördes ej.

1980 höjdes medlemsavgiften till 75:- resp. 5:- och en auktion över diverse prylar inbringade 3259:-.
Brevledes från SSA fick klubben en hemställan om kanalbyte för repeatern, från R9 till RO, men detta förhindrades efter svarsskrivelse från styrelsen.
Under åren som repeatern varit igång hade olika QTH:n provats och man sökte fortfarande nya möjligheter att förbättra läget.

1981 valdes ännu en ny styrelse med Sven-Erik, -6JAO, som ordf. Mats, -KBZ, som sekr. Tomas, -BWD och Arne, -HAB, som ledamöter. Sten, -GQQ, givetvis kvar som kassör!.

1982 ansågs lokalen vara för dyr varför den sades upp innan man hittat någon annan. Klubben blev "hemlös" och mötena började hållas på servicehuset Bagaren.
SSA-bulletinen började sändas såväl över R9:an som via RTTY.
Klubben var värd för ett SM6-möte och lånade för detta en lokal på Rosenhagahemmet.
Efter en del problem, bland annat med störningar från Vetlanda, hamnade repeatern på Hökensås. Mycket arbete med mänga risker i samband med den 32 meter höga masten gav repeatern ett utmärkt QTH.

Delar av styrelsen avsade sig uppdraget och vid årsmötet 1983 valdes, följande styrelse: Ralf, -MOF ordf. Bengt, -OEF sekr. Sten, -GQQ kassör, samt Dan-Ake -MKB och Tomas -BWD till ledamöter.
I februari flyttade klubben in i källaren till f.d. Svebrys lokal på Vallevägen, men redan i oktober lämnade man denna för att flytta till Hentorp.


Ännu en repeater föddes, denna gång på 70 cm-bandet.

Jan, SM6GOR satt vid ritbordet även denna gång, nu konstruerades den med CMOS teknik, och till TX RX användes nu 2st IC4:or behaglig uteffekt på ca 2,5W det blev minimal blockering, allt byggdes in i SRA mobilstn.låda "SRA lådan" (som en mindre resväska).

Den monterades högst upp på kommunmasten ca 48m Jan SM6CJJ var montör.

I augusti var Tomas -BWD värd för en field-day i öglunda, där man körde en hel del radio och hade trevligt. Aktiviteterna i övrigt i klubben bestod mest i att iordningställa klubblokalen.

1984 blev det ännu en höjning av medlemsavgiften till 100. Årsmötet föreslog att en stödfond skulle inrättas där medlemmarna frivilligt bidrog och lånade pengar till klubben, för att täcka större utgifter i samband med att klubben försökte uppfylla mottot, att en klubb bör ha bättre grejer än vad gemene man har hemma.
Lagom när lokalen blivit färdig, efter omfattande renovering, meddelade Sven-Erik -JAO att klubben kunde få hyra ett torp på Billingen och samtidigt få materiel till renovering genom att riva en fastighet i Hasslum. Ett erbjudande som ingen kunde motstå, och febril aktivitet uppstod. Hela sommaren var det full fart.
Trots allt arbete med klubbstugan körs detta år samtliga aktivitetstester på
2 meter, och SK6EI blev bästa station i SM6.
En CW-kurs startades i oktober och även detta år kördes SAC-testen.
70 cm-repeatern placerades i kommunens mast på berget och efter förhandlingar med kommunen dessutom hyresfritt!

70 cm-repeatern fick också ett cavitetsfilter vi hade lite problem med Kinekulle repeatern och TV mastens fältstyrka,
det blev någon form av blandning mellan dessa frekvenser filtret konstruerades av SM6EUH Lennart,
som lyckades att pressa in detta i "SRA lådan" ett konststycke i sig.


En värvningskampanj bland länets amatörer sattes i verket och medlemsantalet ökade avsevärt.

Vid årsmötet 1985 valdes ännu en ny styrelse nu med Jan, -GOR som ordförande.
Dan-Ake, -MKB hade flyttat till Lidköping varför han ersattes med Swen-Erik, -LPF.
Klubbtidningen SARK-NYTT kom för första gången och i augusti deltog klubben vid Vadsbo-mässan, där vi fick chansen att visa vår hobby på ett fint sätt. Många kontakter kördes såväl på CW/foni som på RTTY. Mycket arbete innebar det förstås och många frivilliga timmar i montern, men det resulterade dock i några nya medlemmar.
Klubbens nya QTH och deltagandet i KV-tester lockade många operatören till de olika arrangemangen. En 20 meter hög fackverksmast kom på plats och därtill fina antenner.
Ett tragiskt besked om Stig, -LKA:s hastiga bortgång, endast 36 år, nådde oss och hans minne hedrades med en krans från klubbkamraterna vid begravningen.
CW-kursen avslutades efter ett flertal avhopp, men ett antal certifikat blev det dock. Arbetena med klubbstuga fortsatte och fortgår ännu.
Ett internt stödlotteri KRYCKAN startades. Andelarna visade sig vara ganska svårsålda men lotteriet fortsätter.
Ett kvartalsmöte avslutades med ett trevligt och underhållande föredrag av Kenth -DYK om DX-körning.
Ett nytt trevligt föredrag fick vi utav Mats SM7BUA, som berättade - om sitt arbete och sina upplevelser i Ecuador.
Detta visade sig vara så lockande att en amatör från Norge, som hade hört talas om föredraget kom till Skövde för att lyssna på och träffa Mats.
En tipspromenad med eftersnack och korvgrillning blev ett trevligt inslag i andan att även aktivera övriga familjemedlemmar.
Klubbens 2-metersrepeater byggdes om och fick en ny placering. Detta visade sig vara mycket förnämligt och uppskattat, samtidigt som vi bytte frekvens till R3x, och därigenom slapp den irriterande satelliten.
Vår gode Olle -JZ satte sina planer i verket genom att vid pensioneringen flytta till Cypern. Detta visade sig dock vara förknippat med en del problem, som bidrog till att han gav upp och återvände till Sverige, dock till SM7-land, där han har sin släkt.


Ja mina vänner, detta är en mycket summarisk historik om vad som förevarit i Skövde amatörradioklubb under de 15 första åren den funnits till. Det finns säkert mycket mer att berätta om klubben och om olika händelser men hoppas ändå att detta har givit en bild över hur verksamheten varit. Klubben har nu hunnit bli 41 år. 

* * *

Historisk årsmöte 

2013 hölls det 42:a årsmötet ch det blev historiskt eftersom klubbens då sittande kassör Sten, SM6GQQ, sedan grundandet 1971, valde att lämna posten efter 42år. Till ny kassör valdes Bengt, SM6TOB samtidigt som Sten utsågs till hedersmedlem!
Mötet uppmärksammades i lokaltidningen och i QTC


* * *

Historisk årsmöte

Reportage om SARK i SKÖVDExtra!

SLA besökte klubben i april 2008 och gjorde ett mkt bra reportage om klubbens verksamhet !
Reportaget finns att läsa här: sid 1 samt sid 2
2013 publicerades en artikel om 1:a uppsänningen av de nya antennerna efter stormen. SLA-181013
(Källa: SKÖVDExtra! Publicerat med tillstånd från SLA 2/7-08)


Bengt, SM60EF