QSL-info

OBS - Nya rutiner fr.om. 28/6-22!!

 

QSL-avgiften för att skicka kort är 30 öre per kort! QSL-märken kan naturligtvis användas för den som önskar.

- Kort ska sorteras i prefixordning. (1-9, A-Z)
- Svenska kort för sig
- Fyll i bipacksedeln och lägg den överst i QSL-bunten, som sedan läggs i genomskinlig påse.
- QSL-avgiften betalas direkt till SSA's PG: 52277-1 Skriv "QSL-avgift" och din SIGNAL i meddelandet!
- Lägg bunten i facket för "Utgående QSL"
- Ingen kontant betalning!

Bipacksedeln "Utgående QSL förmedlade av SK6EI" finns i lådan för utgående QSL eller kan laddas ned som PDF