QSL-info

OBS - Nya avgift fr.om. 1/4-24!!

 

QSL-avgiften för att skicka kort är 1kr per kort! QSL-märken kan naturligtvis användas för den som önskar.

- Korten skickas fyra gånger per år i anslutning till kvartalsmötet
- Kort ska sorteras i prefixordning. (1-9, A-Z)
- Svenska kort för sig
- Fyll i bipacksedeln och lägg den överst i QSL-bunten, som sedan läggs i genomskinlig påse.
- QSL-avgiften betalas direkt till SSA's PG: 52277-1 Skriv "QSL-avgift" och din SIGNAL i meddelandet! Betala i så    nära anslutning som möjligt till kvartalsmötet. Beloppet kan/får avrundas uppåt.
- Lägg bunten i facket för "Utgående QSL"
- Ingen kontant betalning!

Bipacksedeln "Utgående QSL förmedlade av SK6EI" finns i lådan för utgående QSL eller kan laddas ned som PDF