Arduinokursen

Syftet med kursen var att ge en första inblick i hur en mikrokontroller fungerar. Det blev även digitalteknik samt lite ’vanlig’ elektronik i form av tryckknappar motstånd och transistorer och till sist en summer.

Kursmaterial för tillfälle 2
Kursmaterial för tillfälle 4
Kursmaterial för tillfälle 5Kurs & extramaterial

Specifikation på Arduino R3
Schema på Arduino R3
Specifikation på display
Schema på display
Referensmanual på ATMEGA328

Fördjupning Läs gärna sidan 1 & 3. Det är bra att lära sig!
Handledning i C

Tillgängliga kommandon hittar du här

Tips på shields
5V 4 Channel Relay Module
Motor Drive Expansion Shield Board Module L293D


SA6BPD & SM6TOB