Eftersom Corona-läget är som det är anser jag att vi inhiberar även höstens kvartalsmöte. Därför uppmanas den som har något spörsmål som bör ventileras, höra av sig till någon i styrelsen inom det närmaste eftersom vi kommer att ha ett styrelsemöte via telefon i slutet av september... (Läs hela texten under Styrelseinformation)

SM6OEF, Bengt


Vi hälsar SM4VEY, Jonas välkommen som ny medlem!


Dags att betala medlemsavgiften - mail på väg!
Hör av dig om du inte får mailet!

 

 

Tävlingen SMFF är nu inne på 10:e året och fortsätter att vara en populär aktivitet. Redan efter två dagar har det körts 23 områden och 2330 QSO. 2020 kördes drygt 100000 QSO:n!