Inne-hobbyn som nu är ute !

20200514 publicerades delar av en mycket uppskattad artikel  i SLA efter en ide av SM6TOB och skrivande av SM6OEF.
Här kan du som ej har SLA läsa artikeln!