Styrelsemötesdagarna är preliminära och kan justeras.
Kvartalsmötesdagarna är enl. ny praxis
(4:e tisdagen i kvartalets sista månad, med undantag
för december som läggs i anslutning till lucia)
Tid & plats: Klubbstugan kl. 19.00
Någon kallelse skickas ej ut till dessa möten !
Skulle mötesdag ändras meddelas detta på hemsidan.

Aktuella mötesdagar hittar du i menyn längst upp på sidan under
Medlem -> Möten