En tävling där alla radioamatörer kan delta för att aktivera och jaga naturreservat i Sverige. Det är det enkelt, loggar kan laddas upp på hemsidan i ADIF-Format, eller skrivas in manuellt. Allt som krävs är att du registrerar dig samt att du betalar årsavgiften på 50kr. Medlemmar i SARK samt medarrangörer betalar ingen avgift, samma sak gäller utländska stationer. Tävlingen anordnas av SM6TOB, Bengt med hjälp av SM7FSK, Peter samt med stöd från styrelsen i SARK.

I Sverige finns över 9000 reservat och tävlingen går ut på att köra portabel amatörradio från dessa områden.
Tävlingen är en poängtävling där en kontakt motsvarar 1 poäng. Minst en av stationerna måste befinna sig vid i ett av dessa områden för poäng.

För information och regler kring tävligen, klicka här.

Vår förhoppning med denna tävling är att vi Radioamatörer skall gå man ur huse för att upptäcka vår vackra svenska natur. En annan fördel att det i de flesta fall är helt störningsfritt och att naturreservaten oftast också erbjuder en mycket bra takeoff för våra utsända signaler. Naturreservat är också mycket lämpligt eftersom de är så många så att de allra flesta har väldigt många i sitt närområde. Detta spar kostnader och miljö eftersom vi inte behöver köra så långt med bil.


Allmänt om WFF och SMFF (2020-02-02, 2020-11-01 Rev 1.9) -
 Mottot för alla WFF-are är: "Let's Save The Green Planet Earth".

Syftet med tävlingen SMFF är att stimulera amatörradio, uppmuntra fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Genom att etablera radioförbindelser med andra från nationalpark, naturreservat eller naturområde, erhåller motstationen ett nummer som är underlag för ansökan för olika diplom. I Sverige har tävlingen tidigare pågått under åren 2011 - 2015 i annan klubbs regi. Ute i Europa och övriga världen finns ett enormt stort intresse för den här typen av amatörradio. Många aktiverar sig bara för att det är roligt, utan något samlarintresse. Att sända från ett SMFF-område innebär oftast en s.k. pile-up, dvs man blir det jagade objektet - något som de flesta tycker om.
Det finns 9170 nationalparker/naturreservat/naturområden förtecknade i Sverige, samt 4 st antarktiska baser (Samtliga av dessa räknas in som kontaktbara platser när det gäller diplomet). Cirka 75% av arealen utgörs av naturreservat i fjällvärlden. Fjällhedar, fjällbjörkskogar och barrskogar dominerar dessa reservatsarealer. Den sammanlagda arealen naturreservat utgör 9% av landarealen och nationalparkerna 1,6% av landarealen. Tillsammans innebär det att 10,6% av landarealen är skyddad. Det kan jämföras med att 11,5% av jordens landyta är skyddad.