CONTEST FRÅN SK6EI

 


Fr. vänster; Per SM6THE, Jörgen SM6XUZ, Per-Erik SM6YTX och Per-Olof SM6YTI


Per-Erik kör contest

 

Under helgen 20-10-24 – 25  pågick CQWW SSB  och en trio amatörer hade bestämt sig för att köra den från Billingen med signalen SK6EI.
De ställde upp en husvagn på p-platsen utanför klubbstugan, lånade 220V från klubbstugan och drog även ut en feeder från klubbens 80Meters
deltaloop till husvagnen som fungerade som shack. Riggen var en Icom 7300 med 100W och de använde N1MM+  som testprogram. Vid tillfället
för mitt besök fanns även Per SM6THE på besök.

SM6OEF
Bengt

 

Hur gick det i testen ?

Per-Erik, SM6YTX säger så här:
Till en början hade vi lite tekniska problem och därför blev starten på testen lite skral. Efter en del justeringar blev det dock bättre fart och totalt blev det ca 4000 poäng. Vi har redan nu bestämt oss för att köra nästa år igen och då ska vi sätta upp några fler antenner, så vi kan köra 160 meter också. Vi ska även försöka köra med 2 eller 3 stationer på olika band samtidigt.

 

------

OEF