Eftersom Corona-läget är som det är anser jag att vi inhiberar även höstens kvartalsmöte. Därför uppmanas den som har något spörsmål som bör ventileras, höra av sig till någon i styrelsen inom det närmaste eftersom vi kommer att ha ett styrelsemöte via telefon i slutet av september... (Läs hela texten under Styrelseinformation)

SM6OEF, Bengt