Välkommen till SARK - Skövde Amatörradioklubb


- Nyheter - 

Vi nåddes tyvärr i veckan av beskedet om att SM6SLI, Christer har gått ur tiden. 


Christer var född 1948 (75 år) och var utbildad kemist. Jobbade i många år på labbet på plastfabriken i Tidaholm. Omskolade sig på AMU till svagströmselektriker och jobbade med detta på samma fabrik till pensioneringen. Kom i kontakt med radio genom FRO och en placering som signalist i Hemvärnet. Christer nappade på en inbjudan till amatörradiokurs från SK6EI och tog ett T-cert 1985-86. 
 
Han var även aktiv i motorklubben i Tidaholm och kom på så sätt i kontakt med lite radiofolk från den lokala PR-klubben Tipri under de många rallyn som arrangerades på den tiden. Christer deltog tillsammans med Kenneth SM6SLK under många år i 2 meter och 70 cm-testerna ifrån SLK,s QTH på Hökensås. En vänskap som odlades dem emellan i alla år.
 
Christer var fascinerad av möjligheten att få kontakt via någon av den tidens amatörradiosatelliter. Utrustning införskaffades men kom inte att bli använd. Några QSO,n hamnade nog ändå i loggen när lämplig satellit passerade horisonten. På senare år, efter avregleringen av cw-kravet för kortvåg, riktades intresset mot de lite lägre frekvenserna och ett antal trådantenner kom upp på hans QTH i Tiarp på vägen mellan Tidaholm och Fröjered.

/ Fritt ur minnet: SM6SLK och SM6LPG.