Välkommen till SARK - Skövde Amatörradioklubb


- Nyheter - 

Tisdagen 23-01-10 genomfördes den första månadstesten på UHF för året. SK6EI deltog med den begränsade antennpark klubben har tillgång till. Inga QSO på SSB men det kördes både CW och FT-8

På bilden sitter SM6DHF och kör CW - Foto: SA6FAX

Sedan många år tillbaka har klubben inte några antenner för UHF på plats i masten. Vår nya transceiver ICOM-9700 har dock ökat intresset för trafik på detta frekvensband. Antenner för 70-cm  finns men ligger "på backen". Problem är dock till för att lösas. Det visade sig att våra fast VHF-antenner riktade mot Danmark och Finland går att nyttja även på UHF. Effektiviteten är dock okänd.

Kvällens test
Utifrån dessa förutsättningar deltog klubben i årets första test på 432 Mhz. Operatörer denna kväll var SA6FAX, SA6AQD, SM6DHF och inledningsvis också undertecknad. Stationen aktiverades så länge det kändes meningsfullt, några timmar. Före testen hördes fyrarna i Örebro och på Gotland men inte de på västkusten. Vid teststart hörde vi också SSB-trafik ifrån SM0 men fick inget QSO. Kvällens huvudmod blev sedan FT8 med ett avbrott för CW. Operatör var då Göran, SM6DHF.


SA6FAX sköter radio/dator under FT8 körningen - Foto: SM6BWD

Resultat
Under kvällen kördes  22 QSO, var av 4 på CW. Totalt 12 911 poäng. Med detta resultat ligger vi  just nu några dagar senare på 19-plats av totalt 44 insända loggar. Vår längsta förbindelsen var 387 Km och kördes med OZ2ND. Ett bra resultat utifrån våra begränsningar i antenner och effekt på 75W.

På första plats ligger just nu SM6VTZ med 57 QSO och 44 077 poäng. Informationen runt antal deltagare och placering förändras dock lite dag för dag efter hand som det kommer in testloggar.

 Avslutningsvis gör jag några personliga reflektioner
Under testen kördes 4 danska stationer, alla på FT-8. Det hördes även trafik ifrån DL,ES,OH och YL men där kom vi inte igenom. För framtiden bör vi nog tänka på:

  • Säkra de CW-QSO som går att genomföra vid teststart.
  • Förberedelser på stationsplatsen med anpassat kablage, optimerad funktion i mellan FT-8 och loggprogrammet samt en enkel lathund så att alla kan starta upp utrustningen. Detta gäller för övrigt både för trafik på VHF och UHF.
  • Våra fasta antenner kan användas på samma sätt på både VHF och UHF. Alltså för snabba QSO på kortare avstånd och då slippa vrida de stora antennerna.
  • Montera de antenner vi redan har för frekvensen så snart det är möjligt.
  • Avslutningsvis möjligen på sikt säkerställa lite mera effekt. Detta är dock inledningsvis ingen prioriterad fråga.

 

Tomas/SM6BWD