Välkommen till SARK - Skövde Amatörradioklubb- Nyheter - 


Årsmötet 2023

Årsmötet 2023 är avklarat utan några komplikationer. Styrelsen omvaldes liksom revisorer och deras ersättare. Även övriga funktionärer fortsätter 2023. 
På mötet deltog 12st : SM6LPG Leif, SM6OEF Bengt, SM6TOB Bengt, SA6SKA Poul, SA6BPD Daniel, SA6FAX Andreas, SM6TOL Kjell, SM6LPF Swen-Erik, SA6AQD Magnus, SM6REA Jan. SM6SLJ Tapio SM6JZZ Roland.

Kort summering av 2022
Summeringen av 2022 ger vid handen att det varit ett av de mest aktiva åren på länge. SM6TOB:s satsning på kommunjakten SM290 blev en riktig hit. Väldigt många anslöt sig till tävlingen, vilket också inbringade en hel del pengar till klubbkassan. Den innebar att en mängd radioamatörer runt om i landet väcktes till liv ur sin dvala och många satsade både tid och bränslepengar på att åka runt och aktivera kommuner.

Redan efter första kvartalet var det ett flertal amatörer som hade kört alla 290 kommunerna, varför aktivitetsnivån sjönk ganska markant. Det var dock en hel del ihärdiga som fortsatte jagandet och aktiverandet året ut. Massor av lovord och tacksamma inlägg har det blivit på tävlingens hemsida. Redan tidigt under året fick TOBengt förfrågan från Norge om en möjlighet att involvera även de norska amatörerna och de norska kommunerna. Som vanligt kände TOB sig sporrad att lösa uppgiften och skapade också SMLA, svenska och norska kommuner i en och samma tävling. Hur utfallet av SMLA blir får vi återkomma till i slutet av året.

Även vid vår klubbstuga har det varit mycket aktiviteter under 2022.
Nya trådantenner för flera band har satts upp och en mastsektion till kortvågsmasten har bearbetats och rotor monterats i denna. När höstmörkret och kylan blev allt påtagligare flyttades aktiviteterna in i stugan. Utöver de sedvanliga NAC-testerna på 2M och 70 cm, har även ett antal kortvågstester körts med goda resultat. Här måste Andreas, SA6FAX nämnas, som en drivande kraft. Han kör såväl SSB som CW, trots sin korta inlärningstid. Han sporrar även en del ”gamla rävar” till att ställa upp i testerna från klubben, vilket höjt trivseln och sammanhållningen bland medlemmarna väsentligt.

Andreas har även tagit på sig att uppdatera vår hemsida och det har blivit många färska och trevliga artiklar, och sidan har blivit mer levande.

Som sagt, detta var en kortfattad beskrivning av år 2022 vid Skövde amatörradioklubb.

/ordf. SM6OEF - Bengt