Arbetsdag 22/10
Aktiviteten är hög i vår klubb. Samtidigt som vi försöker att ha roligt och “köra radio” finns ett behov av arbete med vårt hus och våra master som kanske inte är lika roligt. Vi har många mer eller mindre omfattande uppgifter som behöver utföras. Under sommaren och hösten genomförts ett antal arbetsdagar men det blir inte alltid som man har planerat. Inte minst vädrets makter påverkar vad som kan genomföras.

Även denna helgen hade planerats för den del arbete utomhus. Det planerade mastarbetet uteblev på grund av regn. Våra mastklättrare Andreas och Daniel gjorde i stället ett välbehövligt upprensningsarbete i anslutning till vår stationsplats för VHF / UHF. Nya projekt har ju en tendens att tillkomma medan det alltid är svårt att avveckla de tidigare. Efter arbetsdagen är många meter kabel avlägsnade, kabelgenomföringen i ytterväggen tillstängd, systemet för rotorstyrning monterat på vägg och kraftförsörjningen till vår rigg har fått en översyn.

Ett ständigt bortprioriterat projekt är skapandet av ett litet utrymme för en förbränningstoalett i anslutning till stugans entré. Vi har startat arbete flera gånger men alltid fått något viktigare, läs radioanknutet, att fixa. Under söndagen satsade dock Bengt OEF på detta projekt och kom en god bit på väg. Vårt styrsystem för rotor och antennomkoppling kom också ett stort steg närmare fullbordan. Leif trotsade regnet och gjorde färdigt arbetet med manöverkabel och antennväxel ute vid Hf-masten och i inkommande skåp i stugan medan Kjell och Bengt-TOB jobbade med kablage till den inre antennväxeln.

Lite HF-anknutet arbete blev det också. Kjell och undertecknad tillverkade en ZS6BKW-antenn. Antennen kom på plats men då det var dags att trimma skapelsen krånglade den höga fästpunkter och antennen gick inte att få ned varför arbetet får vila tills en dag då det finns förutsättningar att klättra mast.

Framtiden
På tisdag träffas vi åter för att som vanligt fika och planera. Nu har vi ju mycket framför oss. CQWW-SSB och samtidigt ARRL's EME test via månen nu till helgen. Sedan kommer i nämnd ordning tester NAC VHF, NAC på 10 meter , NAC UHF och NAC på 50 Mhz . Dessutom har jag säkert glömt något.

Det finns fortfarande gott om plats för den som vill vara med och köra CQWW-SSB! Anmälningslistan ligger på bordet i stugan.

Tack för en trevlig och produktiv arbetsdag

 /SM6BWD, Tomas