Nu är torsdagstesterna på 28 och 50 Mhz åter igång. Inte alltid så hög aktivitet men klubben har några medlemmar som brukar vara med.
Torsdags testerna körs inte ifrån klubben men vi har några medlemmar som är trogna deltagare. Första torsdagen varje månad aktiveras 28 Mhz och andra torsdagen 50 Mhz. 

NAC-28. Denna gång en test med få deltagare och få QSO
Detta är egentligen en HF-test och har därför ett eget regelverk. Olika trafiksätt körs i skilda tävlingssektioner. CW, SSB, FM och avslutningsvis digitalt. Motstationerna får köras en gång under varje sektion och man kan välja att vara med i en eller flera deltävlingar. Det redovisas också ett samlar resultat för hela testen. Denna test har ingen klubbtävling. Reglerna hittar ni som vanligt på SSAs hemsida under NAC tester--SSA Contest Calender, i högra spalten vid respektive test.

SA6FAX kör portabelt under NAC-28 från Mösseberg


Januaritesten samlade totalt 18 deltagare vilka 12 aktiverade CW, 10 SSB, 3 FM och 7 den digitala sektionen. 14 av deltagarna genomförde 8 QSO eller mindre. Ifrån den egna klubben kämpade SM6TOL och SM6OEF på CW. SA6FAX körde CW, troligen sina första test-QSO på telegrafi, och SSB. SA6BPD SSB, FM och digitalt. Bäst lyckades SA6BPD som samlade 8 QSO. De ägnade således mycket tid för få QSO. Vinnare blev SM2M med totalt 68 QSO ganska jämnt fördelade på 30 QSO CW och 37 QSO SSB. Hen måste således ha kört många stationer vilka inte har sänt in logg!

Ytterligare information efter testen hittar ni på SSAs hemsida under NAC tester--NAC-28

NAC-50. En test med lite mera fart
Andra torsdagen är det 50 Mhz som gäller. Denna test sker utifrån regelverket för NAC-tester. Alltså samma regelverk som gäller för månadstesterna på  VHF och UHF.

På 50 Mhz blev det denna månad bättre fart än på 28 Mhz. 47 deltagare. SK6EI hade 6 tävlande, var av några med riktigt bra placeringar, vilket ger en andra plats i klubbtävlingen. På plats-4 hittar vi SA6BPD med 49 QSO/24 554 poäng och på plats-9 SM6LPG med 39 QSO/18 962 poäng. Kul! Jag skriver detta på lördagskvällen. Som vanligt kan det ändra sig lite om det kommer in sena loggar.

Ytterligare information efter testen hittar ni på SSAs hemsida under NAC tester--NAC-28

HF-Cupen
Både testen på 28 och 50 Mhz ingår i SSAs HF-Cup. Det gäll alltså att ladda upp loggen och ange SK6EI som "hemma klubb" så att poängen räknas med i klubbtävlingen.

Tomas/SM6BWD