Välkommen till SARK - Skövde Amatörradioklubb


- Nyheter - 

Antennarbete på SK6EI
Under lördagen 23-08-12 var det åter dags för en arbetsdag på klubben. En liten men målmedveten styrka samlades för att föra vårt kortvågsprojekt vidare. Målet för dagen var att färdigställa alla elementen till vår kortvågsantenn KT34XA. Elementen har varit demonterade och rengjorda. Uppdraget var nu att sammanfoga de olika delarna och kontrollmäta alla mått samt se över matning och kabelanslutningen till antennen. Arbetet genomfördes utifrån den noggranna dokumentation som sammanställts av Leif.

Foto: Leif LPG och Bengt TOB funderar på vad som är fel - Leif förbereder den nya balunen.

Arbetet inleddes och det var tänkt att sammanfoga de renoverade delarna utomhus. Samtidigt som regnet slog till kunde vi konstatera att den tidigare ägaren till antennen tänkt lite fel i samband med den ursprungliga monteringen. Något vi inte upptäckt i samband med vår översyn. De yttre delarna av antennelementen fick åter komma inomhus för revidering och ny kontrollmätning. Efter hand som de olika delarna var godkända och då regnet gjorde ett uppehåll monterades elementen åter samman utanför stugan.

Alla elementen är nu klara för montage på bommen. Där efter återstår att montera matningssystemet med en ny “THE-säker” balun.

Det fortsatta arbetet
På tisdag fortsätter arbetet. Tanken är att påbörja förberedelserna redan under eftermiddagen, för att sedan kunna lyfta upp antennen på spiran i experimentmasten då hela styrkan är på plats. På tisdag är det ju inga tester som gör sig påminda utan all energi kan ägnas åt kortvågsprojektet.

Vädret är alltså den enda osäkra faktorn. Aktuell information kommer löpande via aktivitetsgruppen i Supertext. Här kan du också anmäla om du har möjlighet att komma upp lite tidigare till klubben denna dag.

/ SM6BWD, Tomas.