Välkommen till SARK - Skövde Amatörradioklubb- Nyheter - 

70cm NAC-test September 2023
Dom goda konditionerna som var under kvartals samt 2m NAC test var nästan helt borta denna afton. Men trots avsaknad av super konditioner så lyckades vi ändå samla ihop ett nytt årsbästa i både antal QSO och poäng under månadens 70cm test.


Foto: SA6BPD, Daniel och SA6AIN, Tomas aktiverar klubben under testen. 


God aktivitet
Det var god aktivitet på bandet både på SSB och CW där flertalet av kvällens QSO'n kördes. Det fanns något förhöjda tropo-konditioner mot öst men inget extra nämnvärt. Vi lyckades köra ES, YL och LY- stationer som tack vare våra ny monterade 2x28 el samt tillgång till ett slutsteg nästan kan klassas som vardagsmat på 70cm. Det var även god aktivitet framför radion på klubben med flera olika operatörer som turades om att köra. Längsta QSO var: OH4LA med 665 km som kördes via FT8. Precis som det står i inledningen i denna artikel så var kvällens resultat årsbästa med ca 34 tusen poäng och 58 qso'n


Foto: Loggfil via phpQW Tool  LogAnalysis - Grön= SSB, Gul = FT8, Röd = CW

Andraplats i klubbtävlingen
Utöver SK6EI så var även våra medlemmar SM4GGC, Stig och SM6FGN, Leif i gång som vanligt och bidrog till totalpoängen. Vi blev glatt överraskade uppe i klubbstugan när SM6LJP, Kent ropade in på oss på FT8. Ibland är det inte dom längsta kontakterna som är dom roligaste. Tillsammans så samlade vi ihop 89 tusen poäng i klubbtävlingen vilket i skrivande stund placerar oss på en andraplats mellan SK0CT i top och SK6YH på en tredjeplats. 

Förberedelser för SAC-Cw
I angränsande rum gjordes de sista förberedelserna för helgens SAC-Test. Alla fick möjlighet att bekanta sig med den utrustning och de funktioner som tillkommit under de senaste veckorna. Förberedelserna för en test har nog aldrig varit bättre

Det fortsatta arbetet
Nere i fikahörnan diskuterades prioriteringar och vilket arbete som måste bli klart före vintern. Det gäller att hitta en avvägning i mellan arbete och rent nöje och som nämnts tidigare planerar vi ju deltagande i flera Hf-tester under hösten./SA6FAX, Andreas & SM6BWD, Tomas