Välkommen till SARK - Skövde Amatörradioklubb


- Nyheter - 

I början av 2023 så lanserade vi vår nya tävling, SMLA - svenska & norska kommuner efter succén 2022 med tävlingen SM290, svenska kommuner. Här kommer en liten sammanfattning av 2023 års upplaga av SMLA.

Redan under första året (2022) så började det diskuteras om att SM290 endast skulle köras ett år, att pausa ett eller två år, men 2023 så anslöts istället Norge till tävlingen och SMLA var fött. Det var då många som inte tänkte deltaga men som ändå gjorde det. En del kände kanske att det var svårt att lyckas köra dom svenska 290 kommunerna och nu med Norges 356 kommuner så blev det totalt 646 kommuner att försöka köra. Från norskt håll var förväntningarna stora, men det blev inte riktigt lika många deltagare i från norskt håll, som man hade hoppats på. I norrmännens medlemstidning QST-LA så var det i början av året en artikel med om SMLA som genererade ytterligare några deltagare. Under sommaren så var konditionerna på HF banden stundtals riktigt usla vilket även det såklart påverkade aktiviteten. Under hösten så anslöt sig dock fler norrmän till tävlingen vilket gjorde att aktiviteten fick sig ett uppsving igen. Flertalet både svenska och norska deltagare har gjort imponerade roadtrips runt om i respektive land för att försöka aktivera kommuner där ingen deltagare bor permanent. Den som lyckades köra flest kommuner under 2023 var SM4IVE som körde hela 593 kommuner, tätt följt av SM5HIF med 592 körda kommuner. På tredjeplatsen hittar vi den bästa norska deltagaren, LA9XKA med 577 körda kommuner. 


På denna kartbild så ser vi alla aktiverade kommuner som blå och okörda som grön. I Sverige så lyckades vi aktivera alla kommuner och i Norge så kom vi en bra bit på vägen men saknar framförallt några i norr samt längs kustbandet. Nu inför 2024 så är deltagandet ifrån Norge's sida högre och vid kommande Norsk Hammeeting i slutet av februari så ska Gardermogruppa gå ut med mer information om SMLA. Vi hoppas att detta i kombination med ett fortsatt starkt deltagande ifrån Sverige kan leda till att 2024 blir året då alla kommuner lyckas att aktiveras.  


Ifrån klubben så har vi haft en hel del medlemmar som har deltagit i SMLA och här kommer en liten intern samanställning, sorterat efter antal poäng.

Callsign Poäng Körda kommuner
SM6DHF 5655 320
SM6TOB    1549 311
SM6LPG    1543 306
SA6FAX    1503 123
SM6OEF    1409 248
SM6FGN    923 263
SM6JGP     816 266
SM6TOL     697 214
SA6BPD     151  61
SM6BWD    90 34
SA6SKA 56 24
SM4VEY    6 3