Välkommen till SARK - Skövde Amatörradioklubb


- Nyheter - 

Vårträff hos SK6EI
Nu under helgen som var så hade vi en vårträff / öppet hus för våra medlemmar i Skövde Radioamatörklubb. Under träffen fick vi bla höra ett föredrag i från SM4GGC Stig med fokus på EME-körande och efter en god lunch så åkte vi tillbaka till klubbstugan för vidare aktiviteter. 

Redan i slutet av förra året så började vi diskutera om att anordna en träff för våra medlemmar på en helgdag utöver dom vanliga tisdagsträffarna vi har. Då vissa av våra medlemmar bor en bit ifrån vår klubbstuga eller pga av jobb som gör det svårt att dyka upp på tisdagsträffarna. Vi började spåna om lämpliga aktiviteter när vår medlem SM4GGC Stig erbjud sig att hålla ett föredrag där EME körande stod i fokus så var vi inte sena på att tacka ja. Då vi var rädda för att vår klubbstuga skulle bli för liten så lyckades vi få låna lokal på det närliggande Billingehus där vi även intog en finare lunch efter avslutat föredrag. Föredraget var mycket uppskattat och även fast vi är en klubb där vi har väldigt många EME erfarna personer så tror jag var och en av oss lärde sig något nytt. 

Väl tillbaka vid klubbstugan så visade vi upp våra lokaler för dom medlemmar som ej har varit där förut där mycket fokus lades i HF respektive VHF schacken där vi hade riggat upp våra radios för lite provkörning. Här anslöt även några fler medlemmar som ej var med på föredraget/lunchen. SM6OEF hade med sig sin portabelutrustning som han riggade upp och körde några QSO'n både i SMLA och SMFF med callsignet SK6EI som inte används allt för ofta i dessa sammanhang. Utöver deltagande i NAC tester samt andra HF contest så är portabelkörning något som flertalet av våra medlemmar sysslar aktivt med och kanske sporrade dagens uppvisning någon mer att åka ut i skog och mark och köra radio. 

Vi tar sikte på at denna vårträff ska bli en återkommande tradition här klubben. Tack för idag samtliga deltagare! 

Deltog på 2024 års vårträff gjorde SM6OEF,  SM6TOL, SM6LPG, SM6LPF, SM6JBC, SM6BWD, SM6CFO, SM4GGC, SM6FGN, SM6DHF, SM6SLK, SM6MVE, SM6TOB, SA6AQD, SA6AIN, SA6FAX, SA6ACT, SA6DIO & SA6BPD