SDR-mottagare

 

Vi är många som har kraftiga störningar på HF-banden och det gör radiokörandet svårt och ibland omöjligt. Lösningen kan då vara en fjärrstyrd mottagare. Utsändningen är oftast ett mindre problem.

 

Var börjar man nu som nybörjare i denna djungel av programvaror och mottagare?

 

Jag hittade ganska snabbt en mottagare som verkade finnas lättillgänglig så varför inte börja där? Grön som man är uppstod ganska snabbt ett par problem. Hur ska radion fjärrstyras och hur får man till en fleranvändarlösning?

Programmet SDR# som jag först använde tillät uppkoppling mot radion men endast med en användare. I ett enanvändarfall går det naturligtvis bra men passar ju mindre bra till en klubb. Det blev till att söka vidare och efter en viss möda hittade jag OpenWebRX – en open source webb app.

 

OpenWebRX är utvecklat av András, HA7ILM. Systemet består av ett serverprogram i linux och ett webbgränssnitt i HTML5. Systemkrav för HTML5 är Crome eller Firefox som webbläsare.

 

Serverprogramvaran körs på en Raspberry Pi 3 och teoretiskt klarar den ca 40 användare, men realistiskt är väl att sätta en gräns på 4 – 5 användare. Varje användare tar ca 200kb i bandbredd på nätverket. Tänk även på mottagaren i första hand är till för medlemmar i SK6EI!
Nuvarande setup tillåter endast ett band och det väljs av mig, admin ;-) till 80m. På sikt kommer funktion för bandbyte men det finns inte i nuvarande kod.

Det här är i sin linda och fungerar det bra kommer det att permanentas samt ev förfinas med heltäckande mottagare för HF.


Mottagarens adress är:
openwebrx.duckdns.org:807373 de Bengt, SM6TOB